Ochrona danych osobowych RODO

25 students

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych RODO

 

 

Opis szkolenia:

Na szkoleniu nauczysz się biegle poruszać się w procedurach ochrony danych osobowych zabezpieczającymi firmę przed sankcjami za naruszanie obowiązków określonych w RODO.

Zakres tematyczny warsztatów został skonstruowany tak, aby kursant dowiedział się o: obowiązku powołania DPO – Inspektora Ochrony Danych, prowadzeniu rejestrów czynności przetwarzania danych, wykonywaniu procedury oceny ryzyk – (DPIA), realizacji prawa do przenoszenia danych, realizacji prawa do bycia zapomnianym i profilowania oraz innych procedurach ochrony danych wymaganych od 2018 roku przez RODO.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu? Ponieważ od 2019 roku w Polsce i Europie pojawia się coraz więcej kar za uchybienia procedur ochrony danych osobowych.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą się doskonalić w:

 • Znajomości przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Znajomości zakresu obowiązków Inspektora Ochrony Danych (DPO) w organizacji.
 • Tworzeniu i edycji rejestrów czynności przetwarzania danych, kategorii czynności przetwarzania, naruszeń ochrony danych.
 • Zastosowaniu procedury (DPIA), czyli oceny ryzyka związanego z ochroną danych osobowych przy podejmowaniu decyzji.
 • Wprowadzeniu nowych klauzul do dokumentacji i umów rozszerzonych o podanie czasu przetwarzania danych osobowych.
 • Znajomości obowiązków osoby mającej dostęp do danych osobowych w organizacji.

 

Tematyka zajęć:

 1. Wstęp do ochrony danych osobowych
  • Reforma przepisów o ochronie danych osobowych w 2018 roku
  • Dotychczasowy stan prawny, a Rozporządzenie UE 2016/679 (RODO)
  • Słownik pojęć dotyczących ochrony danych osobowych
 2. Dane osobowe w społeczeństwie informacyjnym
  • Wpływ rozwoju nowoczesnych technologii na ochronę danych osobowych
  • Zagrożenia wynikające z nowych technologii
  • Bezpośrednie i pośrednie środki ochrony danych osobowych
 3. Ogólne omówienie zasad zawartych w Rozporządzeniu RODO
  • Sposób obowiązywania Rozporządzenia RODO
  • Zasady przetwarzania danych
  • Co zmienia prawo krajowe
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia RODO
  • Omówienie podstaw prawnych przetwarzania danych zwykłych
  • Omówienie podstaw prawnych przetwarzania danych wrażliwych
  • Podstawy prawne w relacji pracodawca-pracownik
 5. Obowiązek informacyjny
  • Forma spełnienia obowiązku informacyjnego przez administratora
  • Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
  • Zmiana celu przetwarzania danych
 1. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do bycia zapomnianym
 2. Rejestr czynności przetwarzania, kategorii czynności przetwarzania i naruszeń ochrony danych
  • Rejestr czynności przetwarzania
  • Rejestr kategorii czynności przetwarzania
  • Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych
 3. Inspektor Ochrony Danych
  1. Możliwość i obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych
  2. Wymagane kwalifikacje i kompetencje
  3. Zadania Inspektora Ochrony Danych
 4. Szacowanie ryzyka i metody zabezpieczeń
  • Najważniejsze obszary bezpieczeństwa informacji
  • Źródła i podstawy prawne wstępnego szacowania ryzyka
  • Proces zarządzania ryzykiem
 5. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • Wybór podmiotu przetwarzającego
  • Niezbędność dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
  • Powierzenie a podpowierzenie danych
 6. Prezes Ochrony Danych Osobowych
  • Zadania organu nadzorczego
  • Postępowanie kontrolne
  • Postępowanie w sprawie naruszeń
 7. Naruszenia ochrony danych osobowych
  • Sankcje za naruszanie obowiązków określonych w Rozporządzeniu RODO
  • Kary administracyjne oraz uprawnienia naprawcze
  • Odpowiedzialność cywilna i karna

 

NA SZKOLENIU NAUCZYSZ SIĘ:

 • Zasad ochrony danych osobowych zgodnych z Rozporządzeniem UE 2016/679.
 • Korzystać ze wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Tworzyć i edytować rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii czynności przetwarzania, rejestr naruszeń ochrony danych osobowych.
 • Stosować procedurę (DPIA), czyli ocenę ryzyka związanego z ochroną danych osobowych przy podejmowaniu decyzji.
 • Wprowadzać nowe klauzule do dokumentacji i umów rozszerzone o podanie czasu przetwarzania danych osobowych.
 • Rozumieć obowiązki po stronie administratorów danych osobowych (a jednocześnie uprawnienia osób, których dane są przetwarzane).
 • Szacować ryzyka dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Rozumieć rolę Inspektora Ochrony Danych w organizacji.

CERTYFIKAT NIE BĘDZIE ZAWIERAŁ INFORMACJI, ŻE SZKOLENIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE W TRYBIE ONLINE

Nauczyciel

0,00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
179.00 zł 79.00 zł