Zarządzanie czasem

6 students

Zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej

 

Opis szkolenia:

Na szkoleniu nauczysz się jak efektywniej zarządzać swoim czasem , usprawnić realizację zadań z którymi musisz się zmierzyć – zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym. Zakres tematyczny warsztatów został skonstruowany tak, aby kursant nauczył się w jaki sposób planować swój dzień , ustalać priorytety , wyeliminować pożeracze czasu.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą się doskonalić w:

 • organizacji pracy własnej i współpracowników
 • identyfikowaniu trudności we właściwym wykorzystaniu czasu pracy
 • wypracowaniu własnych zasad zarządzania sobą w czasie
 • stawianiu priorytetów i opracowywaniu harmonogramów
 • organizowaniu efektywnych spotkań

 

Tematyka zajęć:

 • Czas jako wartość
 • Czym jest zarządzanie sobą w czasie
 • Jak efektywnie stawiać cele
 • Czym jest S.M.A.R.T
 • Czym są techniki identyfikacji czynności
 • Plan , harmonogram – jak je tworzyć
 • Metody i techniki planowania
 • Jak ustalać priorytety
 • Realizacja zadań – prawo Parkinsona
 • Realizacja zadań – zasada Pareto
 • Realizacja zadań – Zasada Eisenhowera
 • Matryca zarządzania czasem
 • Czym są pożeracze czasu i jak je eliminować
 • Skuteczne delegowanie
 • Jak planować i organizować spotkania

 

NA SZKOLENIU NAUCZYSZ SIĘ:

 • Efektywniej wyznaczać cele, priorytety i zadania sobie i innym
 • Skutecznie stawiać cele i je realizować
 • Realizować zadania terminowo
 • Wzmocnisz swoją pozycje w firmie poprzez kształtowanie cech osoby zorganizowanej i potrafiącej działać pod presją czasu

CERTYFIKAT NIE BĘDZIE ZAWIERAŁ INFORMACJI, ŻE SZKOLENIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE W TRYBIE ONLINE 

Nauczyciel

0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
299.00 zł 199.00 zł