Zarządzanie konfliktami

5 students

Specjalista ds. Analizy sytuacji kryzysowych

 

 Opis szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które pracują z Klientem.

Czy pracujesz w dużej korporacji, czy masz bezpośredni kontakt z Klientem jest procesem mogącym generować konflikty na poziomie relacyjnym.

Zakres tematyczny został skonstruowany tak, by Uczestnik posiadł wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, typologii konfliktów oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

 • Pracują z Klientami zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi
 • Pragną podnieść swoje kompetencje w zakresie komunikacji, porozumiewania się z ludźmi, analizowania sytuacji konfliktowych
 • Pragną zrozumieć przyczyny sytuacji konfliktowych zarówno w relacjach biznesowych jak i codziennych

Tematyka zajęć:

 • Czym jest konflikt i jakie są jego znamiona?
 • Warunki zaistnienia konfliktu
 • Rodzaje sytuacji konfliktowych
 • Zarządzanie konfliktem
 • Komunikacja interpersonalna w ujęciu teoretycznym.
 • Model komunikacji dwustronnej w relacjach z Klientem
 • Bariery komunikacyjne
 • Bariery utrudniające słuchanie – aspekty praktyczne
 • Kroki w skutecznym słuchaniu Klienta – aspekty praktyczne
 • Zasady porozumiewania się – praca na przykładach

NA SZKOLENIU NAUCZYSZ SIĘ:

 • Czym jest konflikt
 • Jakie są rodzaje konfliktów i od czego zależą
 • Jakie są warunki zaistnienia konfliktów i jak im przeciwdziałać
 • Jak zarządzać konfliktem
 • Czym jest komunikacja interpersonalna oraz dlaczego jest tak istotna w naszym życiu zawodowym i codziennym
 • Tworzenia modelu komunikacji dwustronnej z uwzględnieniem partnerów komunikacji
 • Diagnozowania barier komunikacyjnych i sposobów ich niwelowania w relacjach z Klientem
 • Jak unikać barier w słuchaniu oraz byciu słuchanym w relacjach z Klientem
 • Praktycznie korzystać z zasad konstruowania wypowiedzi i komunikacji z Klientem w kilku krokach
 • Jakie są zasady porozumiewania się z Klientem oraz jak je praktycznie zastosować.

CERTYFIKAT NIE BĘDZIE ZAWIERAŁ INFORMACJI, ŻE SZKOLENIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE W TRYBIE ONLINE 

Nauczyciel

0,00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
179.00 zł 79.00 zł