Zarządzanie konfliktami

Zarządzanie konfliktami

Lekcja 2 – Komunikacja interpersonalna

Slajdy: 6-15


KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

 

Za Autor: Aleksandra Zembaty, źródło: https://mfiles.pl/pl/index.php/Komunikacja_interpersonaln

Komunikacja interpersonalna – pojęcie to można zdefiniować jako relację zachodzącą między co najmniej dwojgiem ludzi, polegającą na wzajemnej wymianie informacji. Termin ten został zapoczątkowany przez Claudea E. Shannona oraz Warrena Weavera, którzy w 1948 roku opracowali model przekazu sygnału.

Obecnie jest wiele definicji określających czym jest komunikacja interpersonalna. W najprostszym ujęciu, jest to umiejętność porozumiewania się w kontaktach międzyludzkich. Cechą warunkującą zaistnienie takiego kontaktu jest obecność zarówno odbiorcy jak i nadawcy – wysyłającego komunikat. Aby proces komunikacji przebiegł pomyślnie istotne jest wystąpienie sprzężenia zwrotnego, skutkującego zamianę ról podmiotów konwersacji. Nieodzownym elementem tego mechanizmu jest droga (kanał), który implikuje prawidłowy przepływ sygnału. Jak sugeruje G. Rosa termin ten polega nie tylko na dzieleniu się łatwymi w odbiorze danymi, ale również dotyczy w znacznym stopniu bardziej rozbudowanych zagadnień. Komunikując się, możemy wyrazić własne myśli, poglądy, idee, podzielić się doświadczeniami oraz wiedzą. Możemy również dzięki niej okazywać uczucia – jest to wówczas płaszczyzna emocjonalna komunikacji.

Istotą komunikacji jest umiejętność skutecznego oraz efektownego porozumiewania się. Nadając komunikat dążymy do tego, aby został on zrozumiany przez adresata – to znaczy odebrany w sposób, który umożliwi mu poprawne odczytanie intencji oraz zamierzeń nadawcy. Prawidłowa interpretacja emitowanej treści, nie leży tylko w kwestii odbierającego sygnał, ale również dotyczy w znacznym stopniu nadawcy, odpowiedzialnego za kontekst oraz treść adresowanych myśli.

W swoim pracy E. Bowdur nakreśla ważność kodowania oraz odkodowania przekazu. Pożądany język buduje treść wypowiedzi, natomiast kontekst to układ pozawerbalny, który według autorki wpływa w ponad 50% na jasność odbieranego komunikatu.

 

Aby Komunikacja mogła przynieść zamierzone rezultaty ważne jest:

  • dokładne nakreślenie swoich oczekiwań,
  • używanie powszechnego słownictwa, aby uniknąć błędnego zrozumienia przekazu, przedstawienie sprawy w sposób prosty, unikanie sytuacji, gdzie ktoś może zrozumieć nas dwuznacznie,
  • sformułowanie wypowiedzi w sposób krótki, ale wyczerpujący temat. unikanie zbędnych szczegółów oraz niepotrzebnych detali, skupienie się na istocie tematu,
  • używanie odpowiednich sformułowań, które dobrze oddają treść jaką chcemy przekazać,
  • pozostanie w ścisłym związku z przedstawianym tematem,
  • zachowanie odpowiedniej kolejności przytaczanych informacji,
  • przedstawienie swojego stanowiska oraz argumentów, które nie są sprzeczne z naszymi wewnętrznymi odczuciami,
  • zachowanie optymistycznej atmosfery w trakcie komunikacji